Eta Bilgisayarlı Muhasebe Dersleri Videolu Anlatım Modül Eğitimleri ve Konu Eğitimleri

Eta Muhasebe Dersleri » Uygulamaları » Üretim / Demirbaş » ETA:SQL ve ET...
Eta Bilgisayarlı Muhasebe Dersleri » Uygulamaları » Video 5 » Modül Eğitimleri » Üretim Modülü / Demirbaş » ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL

MUHASEBE MODÜLLERİ

Sistem Yönetimi  
Programa Giriş / Stok - Stok II / Cari - Cari II / Fatura - Fatura II / Muhasebe / Çek - Senet / İrsaliye /

Sipariş / Kasa / Banka / Kur Takibi / Yönetim Analizi / Satın Alma

ÜRETİM

Genel Tanıtım / Üretim Aşaması / Reçete Oluşturulması / Veri Aktarma / Transfer / Raporlar / Bütçe / Etiket

Yazdırma / Veri İşleme / Şirket Bilgileri / Bordro / Muhasebe IV / Muhasebe II / Muhasebe Büro Otomasyonu

/ İşletme Defteri / Demirbaş

SİSTEM YÖNETİMİ

Şirket Açılması / Şirket Açılışında Şablon Kullanımı / Yeni Yıla Devir İşlemleri /  Kullanıcı Kartlarının Açılması /

Kullanıcılar İçin Default Şirket ve Yazıcı Tanımı /  Kullanıcıların Kendi Şifrelerini Değiştirmesi / Yetki Tanımları

/ Depo Bağlantı Tanımları ile Depo Bazında Kısıtlama / Kullanıcıların Yapabilecekleri İşlemlerin Kısıtlanması /

Rakam Formatlama / Şifre Belirleme Parametreleri / Sistem Veritabanına Ait Log Takibi / Kullanıcı ve Şirket

Bazlı Saha Boyu, Dizayn İsimleri ve Rapor Boy Ayarları / Default E-posta Ayarlarının Anlatılması / Fiş

Tiplerinin Kullanıma Göre Özelleştirilmesi / Yazıcı Tanımları / Vergi Tanımları / Bordro Tanımları / Ülke, İl ve

İlçe Tanımları / İşlem Tip Tanımları / Vade Farkı Grup Tanımları / İstisna Tanımları / Yıllık Çalışma ve Tatil

Günleri Tanımları / Toplu Değer Aktarma / Xml Dosyalarının Toplu Aktarımı / V7/EFW Otomatik Şirket

Transferi / Konfigürasyon Tanımları / Kayıt Bilgisi Raporları

PROGRAMIN GENEL KULLANIMI VE PRATİK KULLANIMI İÇİN UYGULAMALAR

Pratik Çalışmak İçin Kısayol Tuşlarının Kullanılması / F6-Hesap Listesi, F7-Fiş Listesi Ekranlarında Yapılan

İşlemler / Kart/fiş Arama Listelerinde Bağlantılı Saha / Kart/fiş Arama Listelerinde Kullanıcı Tanımlı Saha /

Kart/fiş Arama Listelerinde Bağlantı 1 / Kart/fiş Arama Listelerinde Bağlantı 2 / Kart/fiş Arama Listelerinde

Seçimin Kısıtlanması / Shift+F8 Detay Bilginin Kullanılması / Ctrl+F10 Hızlı Ulaşım Menüsü / Makro Tanımları /

Döviz Girişleri / Raporlarda Saha Boy Ayarları Tanımlanması / Raporların Word, Excel, Pdf vb. Formatlarında

Oluşturulması / Raporların E-Posta Olarak Gönderilmesi / Hesap Makinesi Kullanımı / Ajanda Kullanımı

ETASQLMNG
Yedekleme İşlemleri / Geri Yükleme İşlemiLabels: , , , , , , , , , , , , , ,Leave A Comment:

Copyright © Eta Bilgisayarlı Muhasebe Dersleri Videolu Anlatım .
Eta Muhasebe Dersleri. Blogger tarafından desteklenmektedir.